เที่ยววัดดังในลพบุรี ดินแดนของสมเด็จพระนารายณ์

นักท่องเที่ยวหลายคนที่ต้องการ เที่ยวไทย โดยศึกษาประวัติศาสตร์ ในลพบุรี ท่านสามารถเดินทางไปได้เลย โดยมีสถานที่ที่น่าสนใจดังนี้ ทั้งนี้ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานเช่นกัน ลองไปเที่ยวลพบุรี ไม่ได้มีแค่ลิงแน่ๆ ลพบุรีเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็น่าสนใจ เป็นเมืองรายล้อมอยุธยาที่เหมือนเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา 1.วังสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ พระนารายณ์ราชวังและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็นวังที่สำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ออกแบบและสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลี โบราณวัตถุจัดแสดงอยู่ในอาคารต่างๆ ของพระราชวังและศาลาต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ และปิดให้บริการในวันจันทร์และวันอังคาร ที่ตั้ง: ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอด เที่ยวไทย ที่ศาลพระกาฬ ศาลเจ้าหลักของจังหวัดลพบุรี เป็นที่ที่ผู้คนมาขอพรและดูลิงในพฤติกรรมที่น่ารักของพวกมัน พระปรางค์สามยอด แลนด์มาร์คเด่นของลพบุรี เป็นเจดีย์แบบบายน-เขมร มีปรางค์ 3 องค์เชื่อมต่อกันเป็นแนวเดียวกัน ที่ตั้ง: ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 3.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) สักการะพระธาตุที่ประดิษฐานอยู่โดยปรางค์หลัก ซึ่งเป็นปรางค์สถาปัตยกรรมไทยองค์แรกและเป็นต้นแบบของปรางค์หลายองค์ในสมัยอยุธยา ไฮไลท์อยู่ที่พระสถูปรูปมะเฟืองที่มีความโดดเด่นและหายาก ที่ตั้ง: ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ศาลเจ้าลูกศร ศาลจีนลูกเกด (ศลลร) สักการะรูปปั้นตัวแทนเทพเจ้าจีน เช่น… Continue reading เที่ยววัดดังในลพบุรี ดินแดนของสมเด็จพระนารายณ์